Micro/Nano Device Reliability Laboratory
微纳器件可靠性研究室
Members

Professor

Jiezhi Chen(陈杰智)

chen.jiezhi@sdu.edu.cn

Associate Professor

Yuan Li(李元)


Ph.D Course Students

Jixuan Wu(武继璇)


Dong Qin(秦东)


Xiaolei Ma(马晓雷)


Fei Wang(王菲)


Wei Wei(魏巍)


Master Course Students

Wenjing Yang(杨文静)


YuXing Gong(宮玉昕)


Rui Cao(曹芮)


Fushuai Ma(马福帅)


Menghua Jia(贾梦华)

caohongrui5@163.com


itismyspace123@163.com

Bachelor Course Students

Yuanpeng LI(李元鹏)


Qi Qin(秦琦)


Ph.D.Researcher

Xuepeng Zhan(詹学鹏)


Secretary

Xin Feng(冯鑫)

Xin.F@sdu.edu.cn
轮播多图